Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 19 sep 2016


Dag:
Måndag den 19 september 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Framtidsspaning- En delaktig patient är nyckeln till patientsäkerhet

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Förlängning av avtal med TeamOlmed Nord AB i ortopedteknisk verksamhet

  HSN 1409-1130

 • 7.

  Förlängning av avtal med Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB i ortopedteknisk verksamhet

  HSN 1409-1132

 • 8.

  Upphandling av ortopedteknisk verksamhet

  HSN 2016-3160

 • 9.

  Avtal med KommSyn Stockholm om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel

  HSN 2016-2005

 • 10.

  Fortsatt arbete med kommunalisering av hemsjukvården

  HSN 2016-3996

 • 11.

  Upphandling gällande drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

  HSN 2016-4193

 • 12.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av psykosocial habilitering (Sekretess)

  HSN 2016-0614

Informationsärenden

 • 13.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 14.

  Övriga frågor