Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 14 nov 2016


Dag:
Måndag den 14 november 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Framtidsspaning- Journal på nätet

Beredningsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för Programberedningen äldre och multisjuka 2017

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Införande av nya förskrivningsbara hjälpmedel

  HSN 2016-3903

 • 7.

  Upphandling av armprotesmottagning och gåskola

  HSN 2016-4082

 • 8.

  Revidering av Hjälpmedelspolicy

  HSN 2016-4403

 • 9.

  Yttrande över motion 2016:12 Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län

  HSN 2016-1149

 • 10.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - tilläggsupphandling av hörapparater (sekretess)

  HSN 1412-1628

Informationsärenden

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor