Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 13 juni 2016


Dag:
Måndag den 13 juni 2016
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-05-16

 • 4.

  Framtidsspaning – Catharina Johansson

  Geriatrik

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Upphandling av planerad specialiserad reumatologisk rehabilitering

  HSN 2016-1420

 • 6.

  Upphandling av försäkringsmedicinska utredningar

  HSN 2016-2051

 • 7.

  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, gällande hjälpmedelscentralverksamhet för medicinsk apparatur i hemmet (MAH)

  HSN 1511-1306

Informationsärenden

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 10.

  Övriga frågor