Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 21 september 2015


Dag:
Måndag den 21 september 2015
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Plan för upphandling av hälso- och sjukvård och beslut om förlängning av avtal

 • 4.

  Förslag att upphandla mobilt röntgen och mobilt ultraljud

 • 5.

  Förslag att upphandla tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

 • 6.

  Yttrande över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k. "Jumbolans"

Informationsärenden

 • 7.

  Det fortsatta arbetet med att skapa nya prehospitala intensivvårdsresurser

 • 8.

  Stockholms läns landstings prehospitala intensivvårdsresurser

 • 9.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 150901

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor