Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 20 februari 2014


Dag:
Torsdag den 20 februari 2014
Tid:
14:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdnämnden

 • 5.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport "Prehospital vård - vårdkedjans första insats, projektrapport nr 08/2013"

Informationsärenden

 • 6.

  Genomlysning av akutsjukvården

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor