Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 17 okt 2016

 
Dag:
Måndag den 17 oktober 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Tilläggsavtal med Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) om tre sjuktransportenheter

  HSN 1103-0236

 • 4.

  Förlängning av avtal med Scandinavian MediCopter AB om ambulanshelikoptertjänst

  HSN 2016-1375

 • 5.

  Yttrande över remiss – Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

  HSN 2016-4299

Informationsärenden

 • 6.

  Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

 • 7.

  Aktuellt läge i akutsjukvården

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Information om breddinförande FRAPP – ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd - Informationen följs av en visning av utrustningen i en ambulans på plats utanför landstingshuset.