Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 16 maj 2016

 
Dag:
Måndag den 16 maj 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2) slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

  HSN 2016-0696

 • 4.

  Tidigareläggning av starten av tre närakuter

  HSN 1506-0854

Informationsärenden

 • 5.

  Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad urologi

 • 6.

  Gemensamt seminarium och studiebesök med FHS-utskottet på NKS den 19 september

 • 7.

  Lägesrapport - uppföljning av akutsjukhusen

 • 8.

  Lägesrapport - förlossningsvården

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor