Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 14 nov 2016

 
Dag:
Måndag den 14 november 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider för programberedning akutsjukvård 2017

  HSN 1501-0014

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förlängning av avtal med Sirius Omsorg Holding AB om liggande persontransporter

  HSN 0809-1116

 • 5.

  Förlängning av avtal med trafikförvaltningen gällande tjänsten sjukresor

  HSN 1111-1432

 • 6.

  Yttrande över motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om hjärtstartare

  HSN 2016-1331

 • 7.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av medicinsk radiologi. Sekretess

  HSN 1509-1074

 • 8.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av klinisk laboratoriemedicin. Sekretess

  HSN 1507-0911

Informationsärenden

 • 9.

  Aktuellt läge i akutsjukvården

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor