Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för tandvård den 19 oktober 2016


Dag:
Onsdag den 19 oktober 2016
Tid:
15:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering avseende sju urvalsområden i Stockholms län

  HSN 2016-3618

Informationsärenden

 • 5.

  Antagande av leverantör - upphandling av områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården

 • 6.

  Antagande av leverantör -upphandling av urvalskonsult för tandreglering

 • 7.

  Munvårdsutbildning

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor