Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för tandvård den 18 maj 2016

 
Dag:
Onsdag den 18 maj 2016
Tid:
15:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa

  HSN 1510-1225

 • 5.

  Yttrande över motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies

  HSN 1510-1226

 • 6.

  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015

  HSN 2016-0588

Informationsärenden

 • 7.

  Patientnämndens rapport 2015

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor