Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 25 augusti 2016


Dag:
Torsdag den 25 augusti 2016
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-06-13

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt

  HSN 2016-0695

 • 5.

  Yttrande över motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården

  HSN 2016-0700

 • 6.

  Yttrande över motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-0717

Informationsärenden

 • 7.

  Arbete med behandling av psykisk ohälsa för medarbetare inom hälso- och sjukvården

 • 8.

  Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi – uppföljning 2015

 • 9.

  Genusmedveten och jämlik vård

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 12.

  Övriga frågor