Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 22 september 2016


Dag:
Torsdag den 22 september 2016
Tid:
14:00
Plats:
Gästmatsalen, restaurang 61:an, Hus C, 6 tr, Huddinge sjukhus


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad

  HSN 2016-1695

 • 5.

  Återrapportering av uppdrag från landstingsfullmäktige gällande att uppvakta Folkhälsomyndigheten om att påskynda utredning och fördjupad analys av kostnaderna för HPV-vaccinering av pojkar

  HSN 2016-0155

 • 6.

  Yttrande över motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

  HSN 2016-069

Informationsärenden

 • 7.

  Patientinflytande

 • 8.

  Lägesrapport om husläkarverksamhetens psykosociala insatser

 • 9.

  Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppdrag, nuläge och uppföljning

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 12.

  Övriga frågor