Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 20 oktober 2016


Dag:
Torsdag den 20 oktober 2016
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse  i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Föregående protokoll 2016-09-22

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Avtal om sprututbytesverksamhet

  HSN 2016-0797

 • 4.

  Principärende - Patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns

  HSN 2016-0424

Informationsärenden

 • 5.

  Nulägesbeskrivning av hbtq-diplomeringen och arbetet framåt med hbt-policyn

 • 6.

  Framtidens läkemedelsförsörjning

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 9.

  Övriga frågor