Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 19 maj 2016


Dag:
Torsdag den 19 maj 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-04-14

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förlängning av ramavtal avseende språktolkservice, distanstolkning

  HSN 2016-1714

 • 5.

  Förlängning av ramavtal avseende språktolkservice, expresstolkning

  HSN 2016-1715

 • 6.

  Yttrande över motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S) om fetma hos barn

  HSN 1510-1224

 • 7.

  Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOU – ny upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen och geografiskt områdesansvar i Tyresö, Haninge och Nynäshamn (Sekretess)

  HSN 1501-0102

Informationsärenden

 • 8.

  Primärvårdens arbete med hälsan bland flyktingar och hälsoundersökningar

 • 9.

  Överenskommelsen psykisk hälsa 2016

 • 10.

  Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor