Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 13 juni 2016


Dag:
Måndag den 13 juni 2016
Tid:
09:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-05-19

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring personer med missbruk/beroende

  HSN 2016-0789

 • 5.

  Förlängning av vårdavtal med Prima barn-vuxenpsykiatri om vuxenpsykiatrisk öppenvårdverksamhet med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen

  HSN 1301-0064

 • 6.

  Yttrande över motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) om nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom BUP

  HSN 2016-0145

 • 7.

  Yttrande över motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

  HSN 2016-0693

Informationsärenden

 • 8.

  Psykiatri i utveckling

 • 9.

  Utveckling och forskning inom psykiatrin

 • 10.

  Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi – uppföljning 2015

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor