Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i beredningen för trafikplanering den 26 maj 2015


Dag:
Tisdag den 26 maj 2015
Tid:
15:00-17:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Beslutsärenden

 • 1.

  Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

  TN 2015-0017

 • 2.

  Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet

  SL 2013-5828

 • 3.

  Beslut om inriktning för trafikförvaltningens arbete med kombinationsresor cykel och kollektivtrafik, samt om fortsatt utredning av ett eventuellt regionalt lånecykelsystem

  SL 2014-2807

Informationsärenden

 • 4.

  Det regionala trafikförsörjningsprogrammet - information om den pågående samråds- och utredningsfasen

  SL 2014-1039

 • 5.

  Information om trafikförvaltningens arbete med trafik och transportsystem i arbetet med kommande RUFS

  SL 2013-5962

 • 6.

  Övriga frågor