Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträden den 24 september 2014


Dag:
Onsdag den 24 september 2014
Tid:
11:00-12:00


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Beslut som fattats med stöd av delegation

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Delårsbokslut 2014-08

  RK 201405-0021

 • 6.

  Budget 2015 och planer för 2016 och 2017

  RK 201408-0048

 • 7.

  Upphandling av årlig revision för 2015-2018

  RK 201408-0044

 • 8.

  Inför nominering och val av förtroendevalda revisorer

  RK 201409-0055

  Förslag på brev
  Revisionsreglementet

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Avslutning