Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträden den 18 december 2014


Dag:
Torsdag den 18 december 2014
Tid:
10:00-11:00
Plats:
Hantverkargatan 25 B


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Resultatrapport 2014-11

 • 5.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

 • 6.

  Slutlig budget 2015 och plan för 2016-2017

  RK 201408-0048

 • 7.

  Delegationsordning 2015

  RK 201412-0081

 • 8.

  Uppföljning av intern kontrollplan 2014 samt riskanalys och plan för 2015

  RK 201412-0074

 • 9.

  Reglemente för Landstingsrevisorerna 2015-2018

  RK 201411-0071

 • 10.

  Riktlinjer för informationssäkerhet (Lokal policy)

  RK 201412-0080

 • 11.

  Sammanträdesplan för slutrevisionen 2014

 • 12.

  Övriga frågor

 • 13.

  Avslutning