Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 9 juni 2015


Dag:
Tisdag den 9 juni 2015
Tid:
11:00-11:30
Plats:
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  Punkten utgår finns inga delegationsbeslut att anmäla

 • 5.

  Tertialrapport april 2014 för landstingsrevisorerna

  RK 201505-0051

 • 6.

  Landstingsrevisorernas hantering av policyer och styrande dokument i SLL

  RK 201506-0059

 • 7.

  Övriga frågor

  1. STAREV
  2. En ny kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

 • 8.

  Avslutning