Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 20 februari 2015


Dag:
Fredag den 20 februari 2015
Tid:
10:00


Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

 • 5.

  Internbudget 2015 för Landstingsrevisorerna

 • 6.

  Årsbokslut 2014 för Landstingsrevisorerna

  RK 201405-0021

 • 7.

  Hantering av Budget 2016

  RK 201502-0012

 • 8.

  Sammanträdes- och utbildningsplan för förtroendevalda revisorer

  RK 201502-0010

 • 9.

  Revisionsplan 2015 med inriktning för 2016 och 2017

  RK 201502-0011

 • 10.

  Införande av surfplattor för samtliga förtroendevalda revisorer

  RK 201502-0013

 • 11.

  Anvisningar för upphandling

  RK 201501-0002

 • 12.

  Upphandling av årlig revision Etapp 1

 • 13.

  Övriga frågor

 • 14.

  Avslutning