Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 16 april 2015


Dag:
Torsdag den 16 april 2015
Tid:
10:00-11:00
Plats:
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs

 • 2.

  Val av justerare och tid för justering

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

 • 5.

  Resultatrapport 2015-03

 • 6.

  Bevarande- och gallringsplan för landstingsrevisorerna

  RK 201412-0074

 • 7.

  Kommunikationsplan

  RK 201504-0036

 • 8.

  Upphandling årlig revision Etapp 2

  RK 201410-0063

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Avslutning