Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 11 mars 2014


Dag:
Tisdag den 11 mars 2014
Tid:
09:00-11:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälan av tidigare protokoll

 • 3.

  Fastställande av föredragningslista

 • 4.

  Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

  LS 1311-1476

 • 5.

  Traineeprogram i Stockholms läns landsting

  LS 1401-0138

 • 6.

  Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

  LS 1401-0140

 • 7.

  Godkännande av kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för

  LS 1402-0169

 • 8.

  Slutrapport FHS projekt Kompetensförsörjning och utbildning

  Föredragande: Lolita Lekander, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 9.

  Uppdrag i budget 2014 att underlätta anställning för personer med

  Föredragande: Ulrika Gellerstedt, landstingsstyrelsens förvaltning

 • 10.

  Svar på fråga om Folktandvårdens resultatkrav

  Föredragande: Christina Söderholm, landstingsstyrelsens förvaltning

 • 11.

  Rapport från presidiets dialogmöten

 • 12.

  Övriga frågor

 • 13.

  Nästa sammanträde i produktionsutskottet