Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 5 februari 2013


Dag:
Tisdag den 5 februari 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Godkännande av föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 12.

  Information avseende Slussen - trafik under byggtiden

  TN 1211-0235

 • 13.

  Trafikförvaltningens internrevision 2012/2013

  TN2-2013-00202

 • 14.

  Inkommande post till nämnden

 • 15.

  Beslut enligt delegation

 • 16.

  Föregående protokoll

 • 17.

  Övriga frågor

 • 18.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden (beslut och information)