Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 31 maj 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 31 maj 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Föredragningslista

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Tertialrapport januari-april 2016

  TN 2015-1526

 • 6.

  Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage

  SL 2014-2746

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 7.

  Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar – E30 övergripande principer samt E30A

  TN 2015-0554

 • 8.

  Fastighetsförsäljning av mark för att finansiera byggnation av 300 infartsparkeringar i anslutning till Roslags-Näsby station i Täby kommunida

  TN 2016-0548

 • 9.

  Beslut om att inleda upphandling av ramavtal om kommunikationstjänster avseende

  TN 2016-0207

 • 10.

  Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C

  TN 2016-0520

 • 11.

  Yttrande över remissen Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2017-2021

  TN 2016-0451

 • 12.

  Yttrande över motion 2015:42 av Victor Harju (S)och Adriana Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik

  TN 2016-0218

 • 13.

  Yttrande över motion 2015:52 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om en reklamfri ny tunnelbanelinje

  TN 2016-0219

 • 14.

  Motion 2015:32 (V) om att utreda kollektivtrafikkörfält på Essingeleden

  TN 2015-1468

 • 15.

  Svar på skrivelse (V) om uppföljning av 2015 års verksamhet för trafiknämnden

  TN 2016-0365

 • 16.

  Svar på skrivelse (SD) angående eventuellt stopp för kommande höghastighetståg

  TN 2016-0194

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 23.

  Inkommande post till nämnden

 • 24.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 25.

  Övriga frågor

 • 26.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden