Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 29 november 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 29 november 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Föredragningslista

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Månadsrapport oktober 2016 för trafiknämnden

  TN 2015-1526

 • 6.

  Beslut om fastställande av planeringsramverk för pendel- och regionaltågstrafiken

  TN 2015-0017

 • 7.

  Beslut om inledande av upphandling avseende nytt ramavtal för byggnadsarbeten

  TN 2016-1314

 • 8.

  Slutredovisning av gemensam ”Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016” och beslut om ny ”Gemensam handlingsplan stombuss 2017-2021”

  TN 2016-0992

 • 9.

  Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

  SL 2015-0586

 • 10.

  Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017

  TN 2015-1210

 • 11.

  Val av ledamöter och ersättare för tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017

  TN 2016-0121

 • 12.

  Beslut om inledande av upphandling avseende biljettkontrolltjänster

  SL 2016-0653

 • 13.

  Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

  TN 2016-1224

 • 14.

  Yttrande över motion 2016:24 av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal för färdtjänsten, LS 2016-0679

  TN 2016-0745

 • 15.

  Svar på skrivelse från V om tillsynen över underhållet på våra tvärbanor

  TN 2016-1157

 • 16.

  Svar på skrivelse från S- V- och MP angående TRSM Group och skärgårdstrafiken

  TN 2016-0990

Informationsärenden

 • 17.

  Pågående arbete med åtgärdsplaneringen avseende objekt som kan delfinansieras av staten

  TN 2016-1164

 • 18.

  Uppföljning linjenät E22

  SL 2013-5341

 • 19.

  Svar på kommunernas frågor och synpunkter på föreslagna trafikförändringar T17

  SL 2015-1135

 • 20.

  Personalstrategisk utredning – en lägesrapport

  TN 2015-1168

Anmälningsärenden

 • 21.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2016-0121

 • 22.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 23.

  Övriga frågor