Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 27 september 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 27 september 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Föredragningslista

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Delårsrapport januari-augusti 2016

  TN 2015-1526

 • 6.

  Behovsanalys och utredning E31, inför upphandling av trafikavtal busstrafik Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby

  SL 2016-0218

 • 7.

  Behovsanalys och utredning E32, inför upphandling av trafikavtal busstrafik Ekerö

  SL 2016-0219

 • 8.

  Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

  SL 2013-5962

 • 9.

  Beslut om inledande av upphandlingar av entreprenader för teknikutrustning och elkraft Slussen

  SL 2013-1569

 • 10.

  Beslut om inledande av upphandling avseende nytt ramavtal för anläggningsarbeten

  TN 2016-0565

 • 11.

  Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

  SL 2014-2348

 • 12.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Sigtuna och Upplands-Väsby

  TN 2016-0426

 • 13.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

  TN 2016-0427

 • 14.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna

  TN 2016-0582

 • 15.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Tynningö

  TN 2016-0583

 • 16.

  Justering av biljettsortiment med anledning av beslut om prisjustering, borttagande av zoner samt nya avtal för pendeltågstrafiken över länsgränsen

  TN 2016-0838

 • 17.

  Beslut om tilläggsavtal till ramavtal avseende resurs- och uppdragskonsulttjänster inom IT, teknik, administration m.m.

  SL 2013-4385

 • 18.

  Svar på remiss angående Transportstyrelsens skrivelse om prov i lokalkännedom för taxiförare. Dnr N2016/03924/MRT

  TN 2016-0833

 • 19.

  Yttrande över motion 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Tomas Eriksson (MP) om att utöka möjligheten för resenärer i kollektivtrafiken att sopsortera

  TN 2016-0217

Anmälningsärenden

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2016-0121

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde