Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 27 mars 2012

Dag:
Tisdag den 27 mars 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd/Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budgetunderlag 2013 för TN inklusive förslag till investeringsplan 2013-2017 TN 1203-0069 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 4.
  Fastställande av förfrågningsunderlag avseende C30 TN 1110-2111 Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Genomförandebeslut avs alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg TN 1203-0073 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 4. 6.
  Förslag till förvaltningsorganisation i TN samt ändring av specifika ägardirektiv för AB SL maa ny kollektivtrafiklag TN 1203-0068 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 5. 7.
  Upphandlingsstrategi och principiella frågor vid upphandling av ny biljettkontrollverksamhet TN 1203-0059 Tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Strategi avseende SL:s försäljningskanaler TN 1203-0060 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 7. 9.
  Förstudie om tunnelbanelösning för ostsektorn
  Skrivelse inklusive överenskommelsen
 8. 10.
  Förslag om förändringar i pendeltågstrafiken T13 - Ny pendeltågstrafik till Uppsala TN 1203-0061 Tjänsteutlåtande
 9. 11.
  Gemensamt tidtabellsskifte i december TN 1203-0062 Tjänsteutlåtande
 10. 12.
  Pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten TN 1201-0012 Tjänsteutlåtande
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:27 om öppna den n:a tunnelbaneuppgången vid station Universitetet TN 1110-227 Tjänsteutlåtande
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:29 om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken TN 1110-228 Tjänsteutlåtande
 13. 15.
  Yttrande över motion 2011:31 om cykeln som transportmedel TN 1110-229 Tjänsteutlåtande
 14. 16.
  Yttrande över motion 2011:32 om utsläpp av växthusgaser vid konstrukionen av spårvägar o annan infrastruktur TN 1110-230 Tjänsteutlåtande
 15. 17.
  Yttrande över motion 2011:33 om ibruktagande av befintliga spåranläggnigngar för persontrafik TN 1110-231 Tjänsteutlåtande
 16. 18.
  Yttrande över motion 2011:39 om finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbana TN 1112-286 Tjänsteutlåtande

Informationsärenden

 1. 19.
  a) Yttrande över förslag till framkomlighetsstrategi för Sthlms stad 2030 TN 1203-0053 Missiv inklusive yttrande
 2.  
  b) Information avseende ersättning av X10-pendeltågsfordon
 3.  
  c) MÄLAB – lägesrapport utveckling av ny regionaltågstrafik 2017
 4.  
  d) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelse
 5.  
  e) Beslut enligt delegation
 6.  
  f) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse
 7.  
  g) Föregående protokoll
 8. 20.
  Övriga frågor
 9. 21.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg Ohlsson
Kontakta redaktionen