Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 25 september 2012

Dag:
Tisdag den 25 september 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Trafiknämnden TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 4.
  Fastställande av slutlig budget 2013 för Trafiknämnden TN 1203-0069 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 3. 5.
  Inriktningsbeslut avseende fortsatt utveckling av Saltsjöbanan samt Tvärbanans förlängning TN 1209-0180 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 4. 6.
  SL:s yttrande över remiss "Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg" TN 1207-0159 SL:s remissyttrande
 5. 7.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län - komplettering maa lagtillägg TN 1201-0032 Regionalt TFP maa lagtillägg
 6. 8.
  Förnyat genomförandebeslut avseende ny bussdepå Fredriksdal TN 1209-0181Förnyat gfb avseende Fredriksdal
 7. 9.
  Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik AB, uppdaterade handlingar TN 1201-0010 Tjänsteutlåtande
 8. 10.
  Yttrande över motion 2011:41 om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården TN 1203-0078 Tjänsteutlåtande inklusive motion
 9. 11.
  Yttrande över motion 2012:4 om utavecklad och förbättrad tillgängllighet och färdtjänst TN 1203-0052 Tjänsteutlåtande inklusive motionen
 10. 12.
  Yttrande över motion 2012:11 om angelägna regelförändringar i färdtjänsten TN 1204-0096 Tjänsteutlåtande inklusive motionen
 11. 13.
  Svar på skrivelse om "snabbare på- och avstigning på bussarna" TN 1209-0182 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 12. 14.
  Svar på skrivelsen om störningar från Roslagsbanan TN 1204-0108 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 13. 15.
  Svar på skrivelse om "strategi mot bullerstörningar och vibrationsskador i fastigheter" TN 1209-0183 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 14. 16.
  Svar på skrivelse om återanvändning av SL Access kort TN 1204-0110 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 15. 17.
  Svar på skrivelse angående problem med busstrafiken på Adelsö TN 1204-0109 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 16. 18.
  Svar på skrivelse om konsulttjänster för upphandling av sjötrafik TN 1209-0184 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen

Informationsärenden

 1. 19.
  a) Förvaltningsorganisationen, arbetsläget samt fortsatta arbetet 1203-0068
 2.  
  b) Lägesrapport Skärgårdsupphandlingen TN 1205-0124
 3.  
  c) Spårväg City
 4.  
  d) Utveckling av SL:s kommundialog TN 1209-0185 Tjänsteutlåtande
 5.  
  e) Nationellt kollektivtrafikcentrum – lägesrapport TN 1109-190 Tjänsteutlåtande
 6.  
  f) Inkommande post till nämnd
 7.  
  g) Beslut enligt delegation
 8.  
  h) Föregående protokoll
 9. 20.
  Övriga frågor
 10. 21.
  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 22.
  Förslag till justeringar i biljettsortiment och priser mm med anledning av ny pendeltågstrafik till Uppsala/Arlanda TN 1209-0190 Tjänsteutlåtande
 2. 23.
  Remissyttrande över "Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockhollms län TN 1209-0191 Tjänstutlåtande inklusive bilagor

Informationsärenden

 1. 24.
  Behov av infrastrukturåtgärder i Östra Mellansverige 2012-2025 TN 1209-0192 Tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen