Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 24 januari 2012

Dag:
Tisdag den 24 januari 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder anmäls till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Vd-inforamation, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Genomförande- och anskaffningsbeslut avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanefordon TN 1110-211 Tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik AB TN 1201-0010 Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten TN 1201-0012 Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Yttrande över revisionsrapport Löpande granskning 2011 TN 1201-0015 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 5. 7.
  Yttrande över motion 2011:18 om att SLL ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken TN 1105-135 Tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Yttrande över motion 2011:22 om att "Uttnyttja Sthllms vattenvägar bättre - arbetspendling til sjöss" TN 1110-232 Tjänsteutlåtande
 7. 9.
  Yttrande över motion 2011:23 om säkra utrymningsvägar för personer med funktionsnedsättning TN 1110-233 Tjänsteutlåtande
 8. 10.
  Svar på skrivelse om att synkronisera tidtabellsarbetet för sjö- och landtrafikTN 1201-0011Svar på skrivelsen

Informationsärenden

 1. 11.
  a) Information avseende remiss Trafikförsörjningsprogrammet
  Missiv inklusive bilaga
 2.  
  b) Information avseende remissyttrande från Swedavia om "serviceavgift" för bussar
  Remissyttrande
 3.  
  c) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelsen
 4.  
  d) Beslut enligt delegation
 5.  
  e) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse
 6.  
  f) Föregående protokoll
 7. 12.
  Övriga frågor
 8. 13.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen