Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 24 april 2012

Dag:
Tisdag den 24 april 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd/Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per februari 2011 för Trafiknämnden TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inklusiveusive bilagor
 2. 4.
  Upphandling av skärgårdstrafiken (förlängning av "managementavtal") (Utgår)
 3. 5.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avs nya pendeltågsfordon TN 1204-0104
 4. 6.
  Anskaffningsbeslut avs köp av underhåll för SL Access försäljningsutrustningar (Utgår)
 5. 7.
  Anskaffningsbeslut avs upphandling av tjänsten SMS-biljett TN 1204-0101 Tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avs utökning med två extra reparationsplatser i Norsborgsdepån TN 1204-0091 Tjänsteutlåtande
 7. 9.
  Reklamrättigheter Spårtrafik och Buss TN 1204-0103
 8. 10.
  Strategi avseende SL:s försäljningskanaler TN 1203-0060 Tjänsteutlåtande inklusiveusive bilagor
 9. 11.
  Utvärdering och förslag till förlängning av trafikavtal i områdena Vallentuna/Sigtuna/Upplands Väsby samt Ekerö TN 1204-0092 Tjänsteutlåtande
 10. 12.
  Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor TN 1105-136 Tjänsteutlåtande inklusiveusive bilagor
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:24 om barn och unga i SL-trafiken TN 1110-226 Tjänsteutlåtande
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:35 om en utbyggd tunnelbana TN 1204-0093 Tjänsteutlåtande
 13. 15.
  Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid TN 1204-0094 Tjänsteutlåtande
 14. 16.
  Svar på skrivelse om Vinnovaprojekt om utvecklad båttrafik i urbana miljöer TN 1202-0044 Tjänsteutlåtande
 15. 17.
  Svar på skrivelse om biljettkontrollverksamheten TN 1202-0045 Tjänsteutlåtande
 16. 18.
  Svar på skrivelse om busshållplatsen vid Huddinge sjukhus TN 1202-0046 Tjänsteutlåtande

Informationsärenden

 1. 19.
  a) Införande av sommarlovs- och läsårsbiljetter
 2.  
  b) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelse
 3.  
  c) Beslut enligt delegation
 4.  
  d) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse
 5.  
  e) Föregående protokoll
 6. 20.
  Övriga frågor
 7. 21.
  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 22.
  Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi TN 1204-0100 Tjänsteutlåtande inklusiveusive bilagor
 2. 23.
  Införande av Sommarlovsbiljett och Läsårsbiljett TN 1204-0102 Tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen