Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 23 augusti 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 23 augusti 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Föredragningslista

Föredragningslista 2

 

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB

  TN 2016-0631

 • 6.

  Tilldelningsbeslut som avser nya fordon till Roslagsbanan ”X15p Vehicles for Roslagsbanan”

  TN 2013-0391

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 7.

  Genomförandebeslut avseende Tvärbanan Kistagrenen

  SL 2014-0439

 • 8.

  Genomförandebeslut för investering i spårvagnar för linje 7

  SL 2015-0535

 • 9.

  Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje

  SL 2016-0045

 • 10.

  Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av tunnelbanevagnar från leasingavtal

  TN 2016-0794

  Bilagan utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 11.

  Beslut att godkänna genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen

  SL 2013-1569

 • 12.

  Danviksbron – Inriktningsbeslut

  SL 2013-1569

 • 13.

  Utredningsbeslut avseende tätskiktsbyte på taket av tunnelbanans tunnel under Götgatans södra del

  SL 2015-1013

 • 14.

  Utredningsbeslut samordnad upprustning av tunnelbanans Skarpnäcksgren

  SL 2016-0235

 • 15.

  Inriktningsbeslut ombyggnad och upprustning av Fridhemsplans tunnelbanestation

  SL 2014-1389

 • 16.

  Inriktningsbeslut plattformsbyte tunnelbanans stationer Gullmarsplan plattform 1 samt Skärmarbrinks plattform för norrgående trafik

  SL 2014-2227

 • 17.

  Utredningsbeslut som avser övergång till eldriven busstrafik

  SL 2014-2911

 • 18.

  Ansökan om höjd tilläggsavgift

  TN 2016-0596

 • 19.

  Remissvar avseende DS 2016:9, ny lag om tilläggsavgift för kollektivtrafik

  TN 2016-0628

 • 20.

  Yttrande över motion 2015:38 av Rikard Wall (-) om möjligheten för SLL att agera för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

  TN 2016-0216

Informationsärenden

 • 21.

  Månadsrapport maj 2016

  TN 2015-1526

 • 22.

  Månadsrapport juli 2016

  TN 2015-1526

Anmälningsärenden

 • 23.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2016-0121

 • 24.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 25.

  Övriga frågor

 • 26.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärende

 • 27.

  Fullskaletester med plattformsbarriärer för ökad trygghet och säkerhet i tunnelbanana

  SL 2016-0044