Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 22 maj 2012

Dag:
Tisdag den 22 maj 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd/Förvaltningschefs-information

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per mars 2012 för Trafiknämnden TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 4.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandlingar inom WÅABTN 1205-0124Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon TN 1204-0104 Bordlagt ärende från 24 april
 4. 6.
  Genomförandebeslut avseende nybyggnation av avisningsanläggning i Södertäljedepån TN 1205-0119 Tjänsteutlåtande
 5. 7.
  Genomförandebeslut avseende ombyggnad av Brodepån TN 1205-0120Tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Yttrande över revisionsrapport 12/2011 - Kostnadskontrollen inom SL TN 1205-0121 Tjänsteutlåtande inklusive revisionsrapport
 7. 9.
  Svar på skrivelse om TV-serien TunnelbananTN 1202-0047Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen
 8. 10.
  Svar på skrivelse om hot och våld i samband med biljettviseringTN 1202-0048

  Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen

 9. 11.
  Svar på skrivelse om luftkvalitén Blå linjen T-centralens station under Citybanebygget TN 1202-0049 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelse

Informationsärenden

 1. 12.
  a) Beslut enligt delegation
 2.  
  b) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse
 3.  
  c) Föregående protokoll
 4. 13.
  Övriga frågor
 5. 14.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg Ohlsson
Kontakta redaktionen