Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 21 februari 2012

Dag:
Tisdag den 21 februari 2012
Tid:
14:30
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder anmäls till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden TN 1202-0034 Tjänsteutlåtande inkusive bilagor
 2. 4.
  Förnyat anskaffningsbeslut avs upphandlingar av trafikdrift för Spårväg City och Lidingöbanan TN 1108-169 Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad TN 1106-145 Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sthlms län- remiss TN 1202-0032 Tjänsteutlåtande inkusive bilaga
 5. 7.
  Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik TN 1109-190 Tjänsteutlåtande inkusive bilaga
 6. 8.
  Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Sthlms inre vatten TN 1201-0012 Tjänsteutlåtande inkusive bilaga
 7. 9.
  Yttrande över detaljplan ny bussterminal vid Slussen TN 1202-0030 Tjänsteutlåtande
 8. 10.
  Yttrande över remiss om framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen TN 1201-0009 Tjänsteutlåtande
 9. 11.
  Svar på skrivelse om strategi för färdigställande och utbyggnadstakt av trygghetsrum TN 1112-0274 Tjänsteutlåtande
 10. 12.
  Svar pår skrivelse om SL:s kostnader för skadegörelse i samband med fotbollsderbyn TN 1201-0025 Tjänsteutlåtande

Informationsärenden

 1. 13.
  a) Information avseende utvärderingsmodell C30
 2.  
  b) Uppföljning av internkontrollplan 2011 för AB SL
  PM
 3.  
  c) AB SL:s internrevision 2011/2012
  PM
 4.  
  d) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelse
 5.  
  e) Beslut enligt delegation
 6.  
  f) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse
 7.  
  g) Föregående protokoll
 8. 14.
  Övriga frågor
 9. 15.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen