Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 19 januari 2016


Dag:
Tisdag den 19 januari 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport 2015 – trafiknämnden inkl SL och WÅAB

  TN 2015-1464

 • 5.

  Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

  TN 2015-0993

 • 6.

  Val av sekreterare

  TN 2015-1691

 • 7.

  Val av ledamöter till beredningar och utskott för år 2016

  TN 2015-1697

Informationsärenden

 • 8.

  Månadsrapport november 2015

  TN 2015-0074

 • 9.

  Framtida inriktning för färdtjänst, närtrafik och anropsstyrd trafik

  TN 2014-0463

 • 10.

  Parlamentarisk utredning kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem

  TN 2015-0378

Anmälningsärenden

 • 11.

  Inkommande post till nämnden

 • 12.

  Föregående protokoll

 • 13.

  Övriga frågor

 • 14.

  Nästa sammanträde