Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 19 april 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 19 april 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Föredragningslista

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Roslagsbanans kapacitetsförstärkning - Förnyat genomförandebeslut

  SL 2013-1512

 • 6.

  Godkännande av planeringsstudie Spårväg Syd

  SL 2013-5412

 • 7.

  Beslut om godkännande av utredning bussterminal Nacka C samt inriktningsbeslut för start av planeringsfas

  TN 2015-0992

 • 8.

  Beslut om godkännande av utredning ny bussterminal Barkarby – Veddesta

  TN 2015-0993

 • 9.

  Direktupphandling förlängning av avtal för ”IT-drift och Support” (DIT09)

  SL 2013-3045

 • 10.

  Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

  SL 2014-2340

 • 11.

  Genomförandebeslut ny bussdepå Ekerö (Enlunda)

  SL 2016-0039

 • 12.

  Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B

  TN 2013-0643

 • 13.

  Månadsrapport februari 2016 för trafiknämnden

  TN 2015-1526

 • 14.

  Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen – Tranholmen – Ropsten

  TN 2016-0016

 • 15.

  Yttrande över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017

  TN 2015-1443

 • 16.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 11/2015 om informationssäkerhet inom kollektivtrafiken

  TN 2015-1707

 • 17.

  Yttrande över landstingsdirektörens remiss Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2016-2020

  TN 2016-0329

Informationsärenden

 • 18.

  Månadsrapport mars 2016

  TN 2015-1526)

  Utsändes senare

 • 19.

  Remiss trafikförändringar 2016/2017 (T17)

  SL 2015-1135

 • 20.

  Information med lägesrapport avseende Trafikförvaltningens forskningssamverkan

  TN 2014-0001

 • 21.

  Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2015

  SL 2016-0046

 • 22.

  Trafikförvaltningens internrevision 2015/2016

  TN 2015-1481

 • 23.

  Information avseende utredning om prissättning för SL:s enkel- och periodbiljetter

  TN 2015-0378

 • 24.

  Information om Sträckningsstudie avseende kollektivtrafikförsörjning och ytliggande stomnät i delar av Söderort

  TN 2016-0414

 • 25.

  Information om samrådsförslag för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

  SL 2013-5962

Anmälningsärenden

 • 26.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2016-0121

 • 27.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 28.

  Övriga frågor

 • 29.

  Nästa sammanträde