Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 12 november 2013


Dag:
Tisdag den 12 november 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 • 19.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

  SL-2013-0753

 • 20.

  Förslag till anskaffningsbeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

  TN 2013-0643

  Sekretessbelagt, utsändes endast till nämndledamöter

 • 21.

  Omförhandling av befintligt avtal avseende drift och underhåll av SL Access centralsystem och SL Access programvara

  SL-2013-4575

 • 22.

  Införande av Ungdomsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment

  TN 2013-0644