Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 11 december 2012

Dag:
Tisdag den 11 december 2012
Tid:
14:30 - 17.00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per oktober 2012 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, Färdtjänstverksamheten och WÅAB TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 2. 4.
  Förslag till verksamhetsplaner för i trafiknämnden ingående verksamheter TN 1211-0252 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 3. 5.
  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Stocksholms innerstad samt inom Lidingö stad TN 1211-0253 Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av busstrafik för innerstaden och Lidingö (E22) TN 1211-0234 (Utsänt endast till nämndens ledamöter)
 5. 7.
  Genomförande- och anskaffningsbeslut avs entreprenadupphandling och entrepenadgenomförande för ny bussdepå Charlottendal TN 1211-0255 Tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Genomförande- och anskaffningsbeslut avseende utrustning för kommunikation mellan C30 och SL:s IT-system TN 1211-0256 Tjänsteutlåtande
 7. 9.
  Nuläge, strategiska överväganden samt inriktning avseende kundmiljö bussväderskydd och hållplatser samt reklam TN 1211-0234 (Utsänt endast till nämndens ledamöter)
 8. 10.
  Utredning och förslag till beslut om förhandling för förlängning av befintligt trafikavtal för Spårväg City TN 1211-0258 Tjänsteutlåtande
 9. 11.
  Omförhandling av befintligt avtal avseende köp av underhåll för SL Access försäljningsutrustningar TN 1211-0259 Tjänsteutlåtande
 10. 12.
  Remiss av förstudie för tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda TN 1211-0260 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 11. 13.
  Förslag till ändringar i trafiknämndens delegationsordning samt förslag avseende styrdokument TN 1211-0261 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 12. 14.
  Förslag till internkontrollplan 2013 för trafikförvaltningen inklusive AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB TN 1211-0262 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
 13. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas delrapporter 2012 för Trafiknämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB TN 1211-0228 Tjänsteutlåtande
 14. 16.
  Svar på skrivelse av (S) om Tynningö och resor till Vaxholm TN 1210-0218 Tjänsteutlåtande inklusive skrivelsen

Informationsärenden

 1. 17.
  a) Information avseende Stomnätsstrategin, etapp 2 TN 1211-0263 Tjänsteutlåtande
 2.  
  b) Information avseende förstudie "Kartläggning och analys av Trafikförvaltningens samverkan och trafikledning" TN 1211-0264 Tjänsteutlåtande inklusive bilaga
 3.  
  c) Inkommande post till nämnden
 4.  
  d) Beslut enligt delegation
 5.  
  e) Föregående protokoll
 6. 18.
  Övriga frågor
 7. 19.
  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 20.
  Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala TN 1212-0266 Tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen