Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 10 december 2013


Dag:
Tisdag den 10 december 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Månadsrapport oktober 2013

  TN 2013-0097

 • 12.

  Biljett- och betalsystem i perspektiv

  TN 2013-0655

  PM

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 • 13.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trafikmätningstjänster

  SL-2013-05401

 • 14.

  Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom projekt SL-Lås

  TN 2013-0604

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 15.

  Förnyat genomförandebeslut avseende tidplan och budget för Saltsjöbanan , verkställighetsb eslut avseende installation av ATC-system och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder samt inriktningsbeslut avseende Danviksbron

  TN 2013-0710

 • 16.

  Förstudie "Moderisering av Hässelbygrenen, former för samordnad upprustning"

  SL 2013-0381

 • 17.

  Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

  TN 2013-0643

 • 18.

  Yttrande över revisionsrapport 2/2013 - Trafiknämndens utvecklingsarbete av investeringsprocessen

  TN 2013-0567

 • 19.

  Trafiknämndens uppdrag till förvaltningschefen 2014

  TN 2013-0708

 • 20.

  Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen inklusive AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

  TN 2013-0712

 • 21.

  Förslag till sammanträdestider för Trafiknämnden 2014

  TN 2013-0713