Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 1 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 1 oktober 2013
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag till slutlig budget 2014 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL och WÅAB inkl förslag till investeringsplan 2014-2018

  TN 2013-0140

 • 4.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av busstrafik för Tyresö, Handen och Nynäshamn

  TN 2013-0494

 • 5.

  Anskaffningsbeslut - C30 utökad passagerarinformation

  TN 2013-0549

 • 6.

  Beslut om kortsiktig plan för uppförande av 1000 väderskydd under åren 2013 och 2014

  SL-2013-01015

 • 7.

  Yttrande över motion 2013:3 av (V) om att heltidsanställning skall vara norm och rättighet i alla landstingsfinanserade verksamheter

  TN 2013-0373

 • 8.

  Svar på skrivelse av (S) om bättre busstrafik till Norra Djurgårdsstaden

  TN 2013-0424

 • 9.

  Svar på skrivelse från (S) om "Nödvändiga justeringar biljettsystem Stockholm-Uppsala"

  TN 2013-0425

Informationsärenden

 • 10.

  Närtrafiken, inriktning för framtida drift

  TN 2013-0540

 • 11.

  Information om fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

  SL 2013-5261

 • 12.

  Inkommande post till nämnden

 • 13.

  Beslut enligt delegation

 • 14.

  Föregående protokoll

 • 15.

  Övriga frågor

 • 16.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 • 17.

  Flytt av budgetmedel

  TN 2013-0140

 • 18.

  Förslag till avbrytande av skärgårdsupphandlingar samt uppdrag om fortsatt hantering

  TN-1205-0124