Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 5 april

Trafiknämndens sammanträde 5 april

Dag:
Tisdag den 05 april 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per februari 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅABTN 1103-077Bilaga
 2. 4.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av färdtjänsttransporter med taxifordonTN 1103-078
 3. 5.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänsterTN 1103-079Bilaga
 4. 6.
  Genomförandebeslut - SL som helägt av landstinget, minskning av aktiekapitalet i AB SL och avveckling av LidingöbolagetTN 1103-080Bilaga
 5. 7.
  Förslag till genomförandestrategi för landstingets åtaganden i regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010TN 1103-081Bilaga
 6. 8.
  Trafikförsörjningsprogram - UppdragTN 1103-082Bilaga
 7. 9.
  Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/Upplands Bro och SödertäljeTN 103-083Bilaga
 8. 10.
  Ändringar av bolagsordningar i SL:s dotterbolagTN 1103-084Bilaga
 9. 11.
  Yttrande över revisionsrapport 17/2010 - Skyddet mot svart arbetskraftTN 1103-0085Bilaga
 10. 12.
  Yttrande över revisionsrapport 20/2010 - Direktupphandlingarinom landstingetTN 1103-086Bilaga
 11. 13.
  Yttrande över revisionsrapport 22/2010 - Integration av färdtjänstresor i SLTN 1103-054Bilaga
 12. 14.
  Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m m TN 1103-056Bilaga
 13. 15.
  Svar på skrivelse om relation och långsiktig personalförsörjning SL/MTRTN 1103-089Bilaga
 14. 16.
  Förslag till val av ny ledamot, ny föredragande och ny sekreterare i Trafiknämndens beredning för färdtjänst- och tillgänglighetTN 1103-068Bilaga
 15. 17.
  Utseende av personuppgiftsombud

   

  Bilaga

 16. 18.
  Reviderat förslag till rapportplan för Trafiknämnden, Färdtjänstutskottet, AB SL och WÅABTN 1103-065Bilaga

Informationsärenden

 1. 19.
  a) arbetsplan, planerade ärenden till Trafiknämnden/styrelsen

   

  b) Beslut enligt styrelsens delegation

   

  c) Postlistan

   

  d) Föregående protokoll

   

   

 2. 20.
  Övrigt
 3. 21.
  Nästa möte
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll