Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 30 augusti

Trafiknämndens sammanträde 30 augusti

Dag:
Tisdag den 30 augusti 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Återrapportering av delårsboksluten 2011 för de inom nämndens ansvarsområdeTN 1106-142Bilaga
 2. 4.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trafikdrift för Spårväg City och LidingöbananTN 1108-169
 3. 5.
  Genomförandebeslut – Spårväg City, fortsatt utbyggnadTN 1106-145Bilaga
 4. 6.
  Svar på remiss avseende miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016TN 1105-130Bilaga
 5. 7.
  Förslag till sträckning för Tvärbana Norr Kistagrenen TN 1105-117Bilaga
 6. 8.
  Utökning avseende antalet miljöbussar i E19TN 1106-149Bilaga
 7. 9.
  Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på StockholmTN 1108-170Bilaga
 8. 10.
  Remiss av förstudie för Spårväg SydTN 1108-171Bilaga
 9. 11.
  Yttrande över Trafikverketsremiss över kapacitetsutredning av järnvägssystemetTN 1108-172Bilaga
 10. 12.
  Yttrande över Trafikverkets remiss avseende utställd arbetsplan för Förbifart Stockholm TN 1108-173Bilaga
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:3 om att återuppta AB SL:s branschrådTN 1108-103Bilaga
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:9 om förbättrad information till SL:s resenärerTN 1108-102Bilaga
 13. 15.
  Svar på skrivelse om trafikproblem på busslinje 710TN 1106-154Bilaga

Informationsärenden

 1. 16.
  Ärendena) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelsen
  (b) Beslut enligt delegation
  c) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse
  d) Föregående protokoll
 2. 17.
  Övriga frågor
 3. 18.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-08-22
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll