Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 25 januari

Trafiknämndens sammanträde 25 januari

Dag:
Tisdag den 25 januari 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Övrigt

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information

Beslutsärenden

 1. 3.
  Trafiknämndens delegation och administration

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 2. 4.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av vissa specialfordontransporter utan föregående annonsering
 3. 5.
  Förnyat ställningstagande avseende anskaffning av nya tunnelbanevagnar
 4. 6.
  Förnyat genomförandebeslut avseende ny planskild korsning mellan Roslagsbanan och Bergtorpsvägen samt dubbelspårsutbyggnad på sträckan Galoppfältet - ViggbyholmGenomförandebeslut
 5. 7.
  Hantering av WÅAB:s trafikavtal 2011Tjänsteutlåtande
 6. 8.
  Punktlighetsrapport från trafiken november 2010Punktlighetsrapport november 2010

Informationsärenden

 1. 9.
  Busstrafikutredningar för Stockholm nordost samt för ostsektorn
 2. 10.
  AB SL:s internrevisionsplan 2010/2011
 3. 11.
  Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelsen
 4. 12.
  Beslut enligt styrelsens delegation

Övrigt

 1. 13.
  Övriga frågor
 2. 14.
  Nästa möte
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen