Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 24 maj

Trafiknämndens sammanträde 24 maj

Dag:
Tisdag den 24 maj 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tillkommande ärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Kvartalsrapport mars 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL,TN 1105- 111Kvartalsrapport
 2. 4.
  Månadsrapport april 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅABTN 1105- 112Månadsrapport april 2011
 3. 5.
  Rapport angående snöoväder 11 februari 2011TN 1105-113Rapport
 4. 6.
  Verksamhetsberättelse 2011 tertial 1TN 1105-114Verksamhetsberättelse tertial 1
 5. 7.
  (Utgår)Inriktningsbeslut om upphandling av helhetsansvar för skärgårdstrafikenUTGÅR
 6. 8.
  Trafikförsörjningsprogram – samrådsunderlag 1TN 1105-116Trafikförsörjningsprogram - samrådsunderlag 1
 7. 9.
  Förslag till sträckning för Tvärbana Norr KistagrenenTN 1105-117Förslag sträckning Tvärbanan Norr Kistagrenen.
 8. 10.
  Införande av etanolbussar i avtalsområdena, Bromma, Handen, Norrort,Södertälje och TyresöTN 1105-118Etanolbussar avtalsområden
 9. 11.
  Utvärdering av NynäshamnTN 1105-119Utvärdering av Nynäshamn
 10. 12.
  KommundialogerTN 1105-120Bilaga
 11. 13.
  Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetterTN 1105-121Förslag avseende zonbiljettautomater
 12. 14.
  SL:s strategiska kartaTN 1105-0132SLs strategiska karta

   

 13. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas granskningsrapport 2010 för AB SLTN 1105- 122Yttrande revisionsrapport 2010 AB SL
 14. 16.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2010 för WÅABTN 1104-100Yttrande revisionsrapport 2010 WÅAB
 15. 17.
  Yttrande över revisorernas rapport 21/2011 – Högre kvalitet och fler resenärerTN 1105-123Yttrande revisionsrapport nya tubavtalet
 16. 18.
  Yttrande över motion 2011:2 om utökning av Citybike i hela länetTN 1103-057Yttrande motion 2011 2 utökning citybike

   

 17. 19.
  Svar på skrivelse om den beslutade installationen av nytt signalsystem på tunnelbanans röda linjeTN 1105-124Svar skrivelse nytt signalsystem röda linjen
 18. 20.
  Svar på skrivelse om arbetsmiljökraven kommer i skymundanTN 1105-125Svar på skrivelse om arbetsmiljökrav
 19. 21.
  Svar på skrivelse om hanteringen av spolarvätska vid ÄlvsjödepånTN 1105-127Svar på skrivelse hantering av spolarvätska
 20. 22.
  Svar på skrivelse om avisningsanläggning vid SödertäljedepånTN 1105-128Svar skrivelse avisningsanläggning Södertäljedepån
 21. 23.
  Övertagande av kundbarometern Anbaro från SL:s färdtjänstverksamhetTN 1105-129Övertagande kundbarometern Anbaro

Informationsärenden

 1. 24.
  a) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelsen

  b) Beslut enligt delegation

  c) Inkommanmde post till trafiknämnd/styrelse

  d) Föregående protokoll

   

 2. 25.
  Övriga frågor
 3. 26.
  Nästa sammanträde

Tillkommande ärenden

 1. 27.
  Yttrande över landstingsrevisorernas granskningsrapport 2010 för färdtjänstverksamhetenTN 1104-099Yttrande revisionsrapport färdtjänstverksamh 2010
Senast uppdaterad:
2011-05-18
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll