Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 22 november

Trafiknämndens sammanträde 22 november

Dag:
Tisdag den 22 november 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport oktober 2011 för TrafiknämndenTN 1111-0248Bilaga
 2. 4.
  Tilldelningsbeslut trafikupphandling E20TN 1111-0249
 3. 5.
  Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsprojekt X60TN 1111-0241Bilaga
 4. 6.
  Upphandlingsplan för WÅAB:s trafikavtalTN 1111-0242Bilaga
 5. 7.
  Hållplatsskötsel i E19 och E19BTN 1111-0243Bilaga
 6. 8.
  Lägesrapport intäktssäkring 2011TN 1111-0244Bilaga
 7. 9.
  Yttrande över revisionsrapport 3/2011- Styrning av trafikprojekt Tvärbana Norr Kistagrenen och RBTN 1109-201Bilaga
 8. 10.
  Förslag till yttrande ang remiss avs ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnvägTN 1111-0250Bilaga
 9. 11.
  Yttrande över motion 2011:13 om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafikenTN 1105-133Bilaga
 10. 12.
  Yttrande över motion 2011:17 om försökstrafik med eldrivna bussarTN 1105-134Bilaga
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor (UTGÅR)TN 1105-136
 12. 14.
  Svar på skrivelse om att nämnden ska ta initiativ till ett seminarium om Slussenombyggnadens påverkan på kollektivtrafikenTN 1111-0245Bilaga
 13. 15.
  Svar på skrivelse om att åtgärda bristerna i ersättningstrafiken vid Östertälje stationTN 1111-0246Bilaga
 14. 16.
  Förslag till sammanträdesdagar för Trafiknämnden 2012TN 1111-0247Bilaga

Informationsärenden

 1. 17.
  Ärenden

  a) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnd/styrelse

  b) Beslut enligt delegation

  c) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse

  d) Föregående protokoll

   

 2. 18.
  Övriga frågor
 3. 19.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll