Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 21 juni

Trafiknämndens sammanträde 21 juni

Dag:
Tisdag den 21 juni 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  VD information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Fullmakt att godkänna Trafiknämndens delårsbokslut 2011-06-30TN 1106-141Bilaga
 2. 4.
  Godkännande av delårsboksluten 2011 för de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna TN 1106-142Bilaga
 3. 5.
  Fastställande av priser på SL:s biljettsortiment

   

  Bilaga

 4. 6.
  Inriktningsbeslut om upphandling av helhetsansvar för skärgårdstrafikenTN 1103-053Bilaga
 5. 7.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av callcenter-tjänster till färdtjänstverksamhetenTN 1106-143
 6. 8.
  Genomförande- och anskaffningsbeslut avseende ny tunnelbanedepå NorsborgTN 1105-115Bilaga
 7. 9.
  UTGÅR! Genomförandebeslut – Spårväg City fortsatt utbyggnadTN 1106-145
 8. 10.
  Förnyat genomförandebeslut avseende ny bussdepå i GubbängenTN 1106-148Bilaga
 9. 11.
  Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014TN 1106-147Bilaga
 10. 12.
  Kommundialoger – SL:s samrådsformer idagTN 1105-120Bilaga
 11. 13.
  Försäljning av motorfartyget RamsöTN 1106- 150Bilaga
 12. 14.
  SL Access – lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslutTN 1106-152Bilaga
 13. 15.
  Förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016TN 1105-130Bilaga
 14. 16.
  Remissyttrande över skrivelse om deltagande i Europeiska trafikantveckan 2011TN 1103-090Bilaga
 15. 17.
  Svar på skrivelse om SL tar ansvar på att entreprenörer följer SLL:s uppförandekod TN 1106-153Bilaga

Informationsärenden

 1. 18.
  Informationsärenden

   

  a) arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelsen
  b) beslut enligt delegation
  c. inkommande post till trafiknämnd/styrelse
  d. föregående protokoll

 2. 19.
  Övrigt
 3. 20.
  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 1. 21.
  UTGÅR! Utökning avseende antalet miljöbussar i E19TN 1106-149
Senast uppdaterad:
2011-06-16
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll