Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 20 september

Trafiknämndens sammanträde 20 september

Dag:
Tisdag den 20 september 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till slutlig budget 2012 för Trafiknämnden (Utgår)TN 1109-186
 2. 4.
  Månadsrapport per augusti 2011 för TrafiknämndenTN 1103-077Månadsrapport aug TN 2011
 3. 5.
  Förslag till reviderad rapportplan för Trafiknämnden, Färdtjänstutskottet, AB SL och WÅABTN 1103-065

   Reviderad rapportplan för TN

 4. 6.
  Byte av säkerhetsarrangemang i US-leasarTN 1109-187

  Byte säkerhetsarrangemang US-leasar

 5. 7.
  Anskaffningsbeslut avseende drift och underhåll av fast infrastrukturTN 1109-189Anskaffningsbeslut avseende drift och underhåll av fast underhåll
 6. 8.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetstjänsterTN 1109-188
 7. 9.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av specialfordonstransporter utan kundvalTN 1106-143
 8. 10.
  Förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi, remisshandling, etapp 1, centrala delen TN 1106-146

  Spårvägs- och stomnätsstrategi

  Remissversion

  Bilagor 1-8

 9. 11.
  Förslag till yttrande angående remiss "Medfinansiering av transportinfrastrukturen mm (SOU 2011:49)"TN 1109-191Remissyttrande "Medfinansiering av transportinfrastrukturen"
 10. 12.
  Förslag till remissvar angående "En reformerad yrkestrafiklag"TN 1109-193Remissvar angående "En reformerad yrkestrafiklag"
 11. 13.
  Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafikTN 1109-190Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:7 om att öka grön design i Stockholmsregionen ex. genom gröna tak och fasaderTN 1104-104

  Yttrande över motion 2011:7

Informationsärenden

 1. 15.
  Ärenden

  a) Söderströmsbron

  (TN 1109-192)

  b) Revisionsrapport färdtjänstutskottet

  (TN 1109-194)

  c) Arbetsplan, planerade ärenden till TN/styrelse

  (TN 1102-027)

  d) Beslut enligt delegation

  e) Inkommande post till TN/styrelse

  (TN 1103-087)

  f) Föregående protokoll

 2. 16.
  Övriga frågor
 3. 17.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll