Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens extra sammanträde den 23 september 2013


Dag:
Måndag den 23 september 2013
Tid:
15:30-17:00
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 3.

  Fastställande av delårsbokslut, per den 31 augusti 2013

  SL-2013-0833

 • 4.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv skärgårdstrafik i Stockholms skärgård, område Nord

  TN 1205-0124

 • 5.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv skärgårdstrafik i Stockholms skärgård, område Syd

  TN 1205-0124

 • 6.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv skärgårdstrafik i Stockholms skärgård, område Hamn/Djurgårdsfärjorna

  TN 1205-0124

 • 7.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv skärgårdstrafik i Stockholms skärgård, område Mellan

  TN 1205-0124

 • 8.

  Fortsatt hantering av kompletterande upphandlingar avseende trafikområden i Stockholms skärgård

  TN 1205-0124

 • 9.

  Svar på skrivelse av (FP) angående den pågående skärgårdsupphandlingen

  TN 2013-0420

 • 10.

  Svar på skrivelse av (C) angående upphandlingen av skärgårdstrafiken

  TN 2013-0421

 • 11.

  Svar på skrivelse av (S) angående osäkra förhållanden kring sjötrafikupphandlingen

  TN 2013-0422

 • 12.

  Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur samt Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

  TN 2013-0483

 • 13.

  Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av länsplan förr regional transportinfrastruktur i Uppsala, Sörmland och Västmanlands län 2014-2025

  TN 2013-0484

 • 14.

  Yttrande över motion 2013:1 av (MP) om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

  TN2-2013-00695

Informationsärenden

 • 15.

  Inkommande post till nämnden

 • 16.

  Övriga frågor

 • 17.

  Nästa sammanträde