Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 29 januari 2013


Dag:
Tisdag den 29 januari 2013
Tid:
16:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare samt val av beredningens sekreterare 2013

 • 2.

  Yttrande över motion 2012:22 om behovet av ökade investeringar i kollektivtrafiken

  TN 1210-0200

 • 3.

  Information avseende Slussen - trafik under byggtiden

  TN 1211-0235

 • 4.

  Ekonomi och verksamhet

 • 5.

  Övriga frågor