Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 8 februari

Färdtjänstutskottets sammanträde den 8 februari

Dag:
Tisdag den 08 februari 2011
Tid:
16:00 - 18:00
Plats:
Sammanträdesrum Pluto, Lindhagensterrassen 1
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén tfn 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från förvaltningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Sammanträdesplan för Färdtjänstutskottet 2011 Tjänsteutlåtande
 2. 4.
  Sekreterare i Färdtjänstutskottet 2011 Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Förslag till oförändrad tilldelning av färdtjänstresor 2011 Tjänsteutlåtande
 4. 6.
  Uppdrag från Färdtjänstutskottet att föreslå förenklingar i färdtjänsten

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Rapport över löpande granskning 2010 FärdtjänstnämndenTjänsteutlåtande
 6. 8.
  Årsredovisning för färdtjänstnämndens förvaltning 2010Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 9.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 10.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2011-02-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Här finns protokollet