Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänstutskottets sammanträde den 22 februari

Färdtjänstutskottets sammanträde den 22 februari

Dag:
Tisdag den 22 februari 2011
Tid:
15:45 - 18:00
Plats:
Övrigt

Deltagare: Ledamöter och ersättare i färdtjänstutskottet 

Kom doftfri!

Meddelande om förhinder att delta lämnas till Marie Sillén tfn 08-123 151 55, e-post marie.sillen@sll.se eller registrator tfn 08-123 150 29, e-post registrator.fardtjanst@sll.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information från färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budgetunderlag för år 2012 med planeringsår 2013-2014 för färdtjänstavdelningen inom SLL (färdtjänstens myndighetsutövning)

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Övertagande av ANBARO

   

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 6.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
Senast uppdaterad:
2011-02-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Här finns protokollet